عکس خورش آلو مسما
#چالش_درحال_آشپزی
کوثر‌_م
۷۲
۷۶۰

خورش آلو مسما #چالش_درحال_آشپزی

۲۳ بهمن ۹۹
#چالش_درحال_آشپزی#مامان_مهستی_مهیاس
غذا شاید تنها چیز جهانی باشد که واقعا قدرت جمع کردن همه افراد را در کنار هم دارد.
مهم نیست که چه فرهنگی دارند
و یا در کجای دنیا باشند
مردم می توانند با هم غذا بخورند🍃هرجا که غذا باشد خنده و شادی هم هست🌺
#چالش_درحال_آشپزی
#چالش_روی_گاز
#خورشت#آلو#مسما #آشپزی#روی_گاز#چالش#مامان_مهستی#کوثر_م
🍙🍚🍛🍜🍝🍠🍤🍔🥓🌮🥪🍖🍗🍞
...
نظرات