عکس چیپس فلفلی
Monå77
۳۳
۵۳۴

چیپس فلفلی

۱۲ خرداد ۹۵
گاهی که اشک میریزم امیدوارمیشوم به این که
خداهنوزبه بازگشت من امیدواراست وآرام درگوشم زمزمه میکند:منتظرت بودم شروع کن
ازهمین لحظه،اولین گام باتو،ده گام بعدی بامن :)
...
نظرات