عکس کیک آلو سیاه

کیک آلو سیاه

۲۶ شهریور ۹۸
تا دندون داری بخند
تا چشم داری ببین
تا گوش داری گوش کن
تا سالمی زندگی کن
یادت باشه دنیا منتظر هیچ کس نمی مونه
به لبخند زدن ادامه بده
چون زندگی زیباست
#کیک#آلو#سیاه
...
نظرات