عکس مربا به :)
FM.77
۱k
۱.۳k

مربا به :)

۲۲ مهر ۹۸
No matter how strong 💪a girl🙋‍♀️ is she has a weak point.and sometimes all she needs is a hug
مهم نیست که یه دختر چقدر قوی باشه اون یه نقطه ضعفی داره و اون اینه که تمام چیزی که میخواد یه اغوشه.💑
...
نظرات