عکس اطعام غدیر
Fatemeh cookie
۴۶
۳۱۴

اطعام غدیر

۱۹ مرداد ۹۹
نذر کردم گر ز دست محنت هجران نمیرم
آستانت را ببوسم، آستینت را بگیرم

فروغی بسطامی
این روز عزیز را به تمام شعیان دنیا تبریک میگم...
#قرار‌گروهی
#قرار_گروهی
#عید‌غدیر
#عید_غدیر
#اطعام‌غدیر
#اطعام_غدیر
...
نظرات