عکس #چالش عکس تابستانه
گِلاره
۱.۱k
۱.۴k

#چالش عکس تابستانه

۱۶ شهریور ۰۱
چه با شکوه است،
آن هنگام که دختر تابستان
دامن لباس قرمز پرچینش را جمع می‌کند و مانند یک رویا محو می‌شود
...