عکس فرنی صبحونه خواهرونه
zizi chef
۳
۱۵۱

فرنی صبحونه خواهرونه

۲۸ تیر ۹۹
پارسال تابستون روزای خیلی سخت و خسته کننده و شلوغی داشتم سرکار 😅
واقعا تو این روزا میفهمم دلم برای شلوغی و سر و صدای بچه ها و خستگیای بیش از حدم حتی تنگ شده .
خدا کنه روزای خوب برگرده ....
این فرنی خوشمره رو خواهر بزرگه(مامان سه شکمو)برام درست کرده .
یعنی من دره ظرف و باز کردم دیدم اول اسم عشق جانمو با شکلات روش نوشته N دلم رفت .
تموم خستگیامو شست برد .
خواستم یکم یاد خاطرات خوب قبل کرونا کنم 😔😪
...
نظرات