عکس نان خُرفه گیلان

نان خُرفه گیلان

۲۲ مهر ۰
« إنَّ اللهَ کانَ عَلَیکُم رقیبا »
خدا میگه : « حواسم بهت هست و مراقبتم »
وقتی آنقدر قشنگ میگه
لطفا نه نگرانی برای مسیر آرزوهات داشته باش
نه غصه اش را بخور
اون همیشه و همه جا کنارته ؛
بهش اعتماد کن!!!
#نان#نان محلی#نان خُرفه#نان برنجی#نان شیرمال#برکت
...